LoginKontakt
TOPlist

» Úvod

 

 

Aké je to pekné …

Aké je to pekné, keď vrbovskí  seniori spievajú,
jeden druhému hlasu dodávajú.

” Nemáme hrdielka, ako sme mávali,
keď sme zaspievali, horičky sa lámali ! “


Vznik klubu …

 

Prvé stretnutie dôchodcov o vzniku Klubu dôchodcov vo Vrbove sa konalo 20.novembra 2007 za účasti starostu obce a 26 dôchodcov.

Po úvodnom privítaní dôchodcov starostom obce MVDr. Felixom Jankurom malo stretnutie voľný priebeh. Každý zo zúčastnených dôchodcov mohol hovoriť oo tom, ako si predstavuje činnosť klubu, ktorá by sa mala oficiálne začať od 1 januára 2008
Z príspevkov dôchodcov sa vybrali tie, ktoré budú predstavovať budúcu činnosť klubu.

 1. Keďže klub je zriadený pri Obecnom úrade obce Vrbov je to aj finančný príspevok obce na činnosť klubu.
 2. Miestnosti pre činnosť klubu
 3. Príspevky členov klubu
 4. Boli vybraté okruhy činnosti, ktoré by členovia klubu chceli prevádzať a to:
  Stretnutia so starými, osamelými, alebo zdravotne postihnutými ľuďmi 

  • Návštevy miestnej knižnice, ktorá má na počet obyvateľov Vrbova výborný počet kníh
  • Spoločenské hry v priestoroch klubu
  • Návštevy spoločenských podujatí
  • Poznávanie historických a prírodných krás Slovenska
  • Počítačový kurz pre seniorov

  Na tomto stretnutí bol zvolený výbor klubu : p. KOVÁČOVÁ Alžbeta, p. ZAKOPJANOVÁ Viera, p. ZAJACOVÁ Otília, p. ZUMMEROVÁ Mária a p. KURUCOVÁ Terézia. Za svoju predsedníčku si zvolili p. KOVÁČOVÚ Alžbetu.

Comments are closed.